Gdyby nam sprzedano zegarek idący w odwrotnym kierunku, zyskiwalibyśmy lata życia, zamiast je tracić.


gdyby-nam-sprzedano-zegarek-idący-w-odwrotnym-kierunku-zyskiwalibyśmy-lata-życia-zamiast-tracić
anonimgdybynamsprzedanozegarekidącyodwrotnymkierunkuzyskiwalibyśmylatażyciazamiasttracićgdyby namnam sprzedanosprzedano zegarekzegarek idącyidący ww odwrotnymodwrotnym kierunkuzyskiwalibyśmy latalata życiazamiast jeje tracićgdyby nam sprzedanonam sprzedano zegareksprzedano zegarek idącyzegarek idący widący w odwrotnymw odwrotnym kierunkuzyskiwalibyśmy lata życiazamiast je tracićgdyby nam sprzedano zegareknam sprzedano zegarek idącysprzedano zegarek idący wzegarek idący w odwrotnymidący w odwrotnym kierunkugdyby nam sprzedano zegarek idącynam sprzedano zegarek idący wsprzedano zegarek idący w odwrotnymzegarek idący w odwrotnym kierunku

Któż nam powróci te lata stracone bez wiosennego w wiośnie życia nieba.Kiedy osiągnie się pewien określony wiek, trzeba przestać się śpieszyć. Ze wszystkim. W przeciwnym razie traci się miarę i proporcje własnej godności i zaczynamy być śmieszni. Sami wystawiamy się na urągowisko. I zamiast na stare lata zbierać plony, trwonimy cały dorobek życia, a w dłoniach pozostają jedynie plewy i chwasty. Rzecz w tym, że tak trudno podjąć decyzję na ten pewien określony wiek.Każdy wie, że w szeregu zwykłych, normalnych lat rodzi niekiedy zdziwaczały czas ze swego łona lata inne, lata osobliwe, lata wyrodne, którym – jak szósty, mały palec u ręki – wyrasta kędyś trzynasty, fałszywy miesiąc.Ja­kie dziw­ne jest życie! Spie­szno nam od­trącić ten właśnie pa­lec lo­su, o które­go względy za­mie­rza­liśmy się starać.Bóg może uczynić w naszym kierunku tysiąc kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobić sami.Chcemy uprościć warunki życia, zamiast dorosnąć do ich trudności.