Gdyby nie kobiety, mężczyzna nie wiedziałby, na czym polega prawdziwe piękno natury.


gdyby-nie-kobiety-mężczyzna-nie-wiedziałby-na-czym-polega-prawdziwe-piękno-natury
józef maciejewskigdybyniekobietymężczyznawiedziałbynaczympolegaprawdziwepięknonaturygdyby nienie kobietymężczyzna nienie wiedziałbyna czymczym polegapolega prawdziweprawdziwe pięknopiękno naturygdyby nie kobietymężczyzna nie wiedziałbyna czym polegaczym polega prawdziwepolega prawdziwe pięknoprawdziwe piękno naturyna czym polega prawdziweczym polega prawdziwe pięknopolega prawdziwe piękno naturyna czym polega prawdziwe pięknoczym polega prawdziwe piękno natury

Wyższość przeciętnej kobiety nad przeciętnym mężczyzną polega na tym, że kobieta nigdy nie prowokuje, tylko odpowiada na bodziec.Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury.Mężczyzna na tym świecie nie odnosi nigdy absolutnego sukcesu, o ile mu kobiety nie pomagają. Kobiety rej wodzą w społeczeństwie. Jeżeli mężczyzna nie ma kobiet po swej stronie, to przepadł z kretesem.Z seksualnego punktu widzenia mężczyzna jest dla kobiety urządzeniem, które pozwala jej usłuchać głosu Natury w najtańszy sposób.Prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy.Mężczyźni chełpią się tym czym są, kobiety czym nie są.