Gdyby oddawać oko za oko świat by dawno oślepł. Miłością więcej się zwojuje niż nienawiścią.


gdyby-oddawać-oko-za-oko-świat-by-dawno-oślepł-miłośą-więcej-ę-zwojuje-ż-nienawiśą
mahatma gandhigdybyoddawaćokozaświatbydawnooślepłmiłościąwięcejsięzwojujeniżnienawiściągdyby oddawaćoddawać okooko zaza okooko światświat byby dawnodawno oślepłmiłością więcejwięcej sięsię zwojujezwojuje niżniż nienawiściągdyby oddawać okooddawać oko zaoko za okoza oko światoko świat byświat by dawnoby dawno oślepłmiłością więcej sięwięcej się zwojujesię zwojuje niżzwojuje niż nienawiściągdyby oddawać oko zaoddawać oko za okooko za oko światza oko świat byoko świat by dawnoświat by dawno oślepłmiłością więcej się zwojujewięcej się zwojuje niżsię zwojuje niż nienawiściągdyby oddawać oko za okooddawać oko za oko światoko za oko świat byza oko świat by dawnooko świat by dawno oślepłmiłością więcej się zwojuje niżwięcej się zwojuje niż nienawiścią

Człek na jedno oko ślepy, więcej widzi niż ci, którzy patrzą dwoma, bo oni widzą dwoma jedno oko u niego, a on u nich jednym dwa. -Alojzy Żółkowski
człek-na-jedno-oko-ślepy-więcej-widzi-ż-którzy-patrzą-dwoma-bo-oni-widzą-dwoma-jedno-oko-u-niego-a-on-u-nich-jednym-dwa
Oko w oko- szept Gest- byłem, jes­tem, będę Dogłębność uczuć Krys­ty­na Sz. 17.09.2015r. -krysta
oko-w oko-szept-gest-byłem-jes­tem-będę-dogłębność-uczuć-krys­ty­na-sz-17092015r
oko za oko dla piękniej­sze­go świata uśmiech za uśmiech  -bez.odwagi
oko-za oko-dla-piękniej­sze­go-świata-uśmiech-za uśmiech 
Wiele można zdziałać nienawiścią, ale jeszcze więcej miłością. -William Shakespeare
wiele-można-zdziałać-nienawiśą-ale-jeszcze-więcej-miłośą
Człowiek nie jest two­rem oko­liczności, to oko­liczności są two­rem człowieka. -Benjamin Disraeli
człowiek-nie jest two­rem-oko­licznoś-to oko­licznoś-są two­rem-człowieka
Oko opatrzne wdzięczności nas uczy, nie tylko konia, lecz cały świat tuczy. -Elżbieta Drużbacka
oko-opatrzne-wdzięcznoś-nas-uczy-nie-tylko-konia-lecz-cały-świat-tuczy