Gdyby przyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia, nie dałaby mu rozumu.


gdyby-przyroda-przeznaczyła-człowieka-do-szczęścia-nie-dałaby-mu-rozumu
emanuel kantgdybyprzyrodaprzeznaczyłaczłowiekadoszczęścianiedałabymurozumugdyby przyrodaprzyroda przeznaczyłaprzeznaczyła człowiekaczłowieka dodo szczęścianie dałabydałaby mumu rozumugdyby przyroda przeznaczyłaprzyroda przeznaczyła człowiekaprzeznaczyła człowieka doczłowieka do szczęścianie dałaby mudałaby mu rozumugdyby przyroda przeznaczyła człowiekaprzyroda przeznaczyła człowieka doprzeznaczyła człowieka do szczęścianie dałaby mu rozumugdyby przyroda przeznaczyła człowieka doprzyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia

Sztuka to sama przyroda, tylko przyroda uświadomiona niejako.Smutne to zaprawdę, ale przyroda oskarża człowieka.Lepszy łut szczęścia, niż funt rozumu.Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.Nie zawsze tylko przyroda i rozum rządzą ludźmi. Również czysty przypadek: okoliczności na pozór bez znaczenia oddziałują na nich z taką siłą i trwałością, że mogą wycisnąć piętno na całej naturze człowieka.Szczęście w większym stopniu zależy od ogólnej skłonności rozumu i serca do odczuwania szczęścia, jakiego natura ludzka może nam użyczyć, niż od mnogości jakichś szczęśliwych chwil w życiu.