Gdyby słowo miało realną wartość, każdy wolałby je brać niż dawać.


gdyby-słowo-miało-realną-wartość-każdy-wolałby-brać-ż-dawać
tadeusz Żeleński - boygdybysłowomiałorealnąwartośćkażdywolałbybraćniżdawaćgdyby słowosłowo miałomiało realnąrealną wartośćkażdy wolałbywolałby jeje braćbrać niżniż dawaćgdyby słowo miałosłowo miało realnąmiało realną wartośćkażdy wolałby jewolałby je braćje brać niżbrać niż dawaćgdyby słowo miało realnąsłowo miało realną wartośćkażdy wolałby je braćwolałby je brać niżje brać niż dawaćgdyby słowo miało realną wartośćkażdy wolałby je brać niżwolałby je brać niż dawać

Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, bo większym szczęściem jest dawać niż brać.Deficyt: To co się ma, mając mniej niż gdyby nie miało się nic.Należy dawać to, co jakoś kosztuje, wymaga poświęcenia, pozbawia czegoś, co się lubi - aby dar miał wartość przed Bogiem.Mężczyźni odkryli wszystkie ukryte możliwości kobiet przez to jedynie, iż nieustannie żądali. W tym stopniu, w jakim oddawały się nam, osiągały zawsze swoją prawdziwą wielkość. Ponieważ musiały złożyć wszystkie diamenty swego szczęścia i wszystkie perły swego cierpienia w naszym królewskim skarbcu, znalazły swoje prawdziwe bogactwo. Tak więc dla mężczyzn Gdyby marzycieli brać serio, musiano by wydatnie rozbudować Izby Wytrzeźwień.Słowo - początek wszys­tkiemu dało. Słowo - jest między nami. Słowo - łączy i dzieli. Słowo - ra­ni, ale i ra­ny leczy. Słowo...? Ty nim jes­teś i ja... ______________________________