Gdyby udało się zabić własny strach, moż byłoby mówić o najcudowniejszej zbrod stulecia.


gdyby-udało-ę-zabić-własny-strach-moż-byłoby-mówić-o-najcudowniejszej-zbrod-stulecia
zbigniew waydykgdybyudałosięzabićwłasnystrachmożbyłobymówićnajcudowniejszejzbrodstuleciagdyby udałoudało sięsię zabićzabić własnywłasny strachmoż byłobybyłoby mówićmówić oo najcudowniejszejnajcudowniejszej zbrodzbrod stuleciagdyby udało sięudało się zabićsię zabić własnyzabić własny strachmoż byłoby mówićbyłoby mówić omówić o najcudowniejszejo najcudowniejszej zbrodnajcudowniejszej zbrod stuleciagdyby udało się zabićudało się zabić własnysię zabić własny strachmoż byłoby mówić obyłoby mówić o najcudowniejszejmówić o najcudowniejszej zbrodo najcudowniejszej zbrod stuleciagdyby udało się zabić własnyudało się zabić własny strachmoż byłoby mówić o najcudowniejszejbyłoby mówić o najcudowniejszej zbrodmówić o najcudowniejszej zbrod stulecia

Gdyby psy umiały mówić, być może byłoby nam się tak trudno z nimi dogadać, jak z ludźmi.Gdyby psy potrafiły mówić, posiadanie ich nie byłoby już tak przyjemne.Gdyby księżyc umiał mówić, gdyby odgadł myśli me, to na pewno by wypaplał, jak ja bardzo kocham Cię.Ser­ca zbrod­nią ska­lane zbrod­ni się nie boją.Smutno byłoby, gdyby nikt się nie mylił i wszyscy robili dobrze.Gdyby ludzie mówili tylko o sprawach, na których się znają - na świecie byłoby bardzo cicho.