Gdyby wszyscy głupcy nosili białe czapki, ludzkość z lotu ptaka wyglądałaby jak stado gęsi.


gdyby-wszyscy-głupcy-nosili-białe-czapki-ludzkość-z-lotu-ptaka-wyglądałaby-jak-stado-gę
agata christiegdybywszyscygłupcynosilibiałeczapkiludzkośćlotuptakawyglądałabyjakstadogęsigdyby wszyscywszyscy głupcygłupcy nosilinosili białebiałe czapkiludzkość zz lotulotu ptakaptaka wyglądałabywyglądałaby jakjak stadostado gęsigdyby wszyscy głupcywszyscy głupcy nosiligłupcy nosili białenosili białe czapkiludzkość z lotuz lotu ptakalotu ptaka wyglądałabyptaka wyglądałaby jakwyglądałaby jak stadojak stado gęsigdyby wszyscy głupcy nosiliwszyscy głupcy nosili białegłupcy nosili białe czapkiludzkość z lotu ptakaz lotu ptaka wyglądałabylotu ptaka wyglądałaby jakptaka wyglądałaby jak stadowyglądałaby jak stado gęsigdyby wszyscy głupcy nosili białewszyscy głupcy nosili białe czapkiludzkość z lotu ptaka wyglądałabyz lotu ptaka wyglądałaby jaklotu ptaka wyglądałaby jak stadoptaka wyglądałaby jak stado gęsi

Sztuka pobierania podatków porównywać można do skubania gęsi: należy wyrwać z niej jak najwięcej piór przy jak najmniejszym syczeniu ptaka.Gdyby ludzie kochali pracę, ciągle jeszcze oraliby ziemię zakrzywionym kijem i nosili ciężary na plecach.Z punktu widzenia roślin i zwierząt cała ludzkość jest niepotrzebna, cała ludzkość zaśmieca, zabrudza kwitnący ogród ziemi! Wszyscy jesteśmy jednakowi wobec planety!Ubodzy, cisi, zapłakani, cierpiący, miłosierni, naiwni, opluwani - to najwyższej miary ludzkość. Jezu Chryste, ale gdybyśmy wszyscy tacy byli lub tacy chcieli być jak wyglądałby świat i ludzkość. W świecie liczą się tylko zwycięzcy. Tych się szanuje, ich się chwali, zabiega o ich względy.Pojawienie się prawdziwego geniuszu na świecie łatwo poznać po tym, że wszyscy głupcy zawierają przeciw niemu porozumienie.Wszystko, co jest naprawdę wielkie, nie ma początku jak wszechświat. Nagle ukazuje się w całej pełni, jak gdyby istniało zawsze lub jak gdyby spadło z nieba.