Gdyby wszystkie kobiety były wierne, z kim mężczyźni zdradzaliby swe żony?


gdyby-wszystkie-kobiety-były-wierne-z-kim-mężczyź-zdradzaliby-swe-żony
roberto roccagdybywszystkiekobietybyływiernekimmężczyźnizdradzalibysweżonygdyby wszystkiewszystkie kobietykobiety byłybyły wiernez kimkim mężczyźnimężczyźni zdradzalibyzdradzaliby sweswe żonygdyby wszystkie kobietywszystkie kobiety byłykobiety były wiernez kim mężczyźnikim mężczyźni zdradzalibymężczyźni zdradzaliby swezdradzaliby swe żonygdyby wszystkie kobiety byływszystkie kobiety były wiernez kim mężczyźni zdradzalibykim mężczyźni zdradzaliby swemężczyźni zdradzaliby swe żonygdyby wszystkie kobiety były wiernez kim mężczyźni zdradzaliby swekim mężczyźni zdradzaliby swe żony

Byłoby ideałem, gdyby wszystkie kobiety były zamężne, a wszyscy mężczyźni byli kawalerami. -Anonim
byłoby-ideałem-gdyby-wszystkie-kobiety-były-zamężne-a-wszyscy-mężczyź-byli-kawalerami
Gdyby Bóg zapytał kobiety, czego ona sobie życzy, odpowiedziałaby, ażeby wszystkie inne były od niej brzydsze i skromniej ubrane. -Aleksander Świętochowski
gdyby-bóg-zapytał-kobiety-czego-ona-sobie-życzy-odpowiedziałaby-ażeby-wszystkie-inne-były-od-niej-brzydsze-i-skromniej-ubrane
Wierne żony to kobiety, które nie lubią zadawać cierpień kilku mężczyznom i wolą zajmować się jednym. -Alfred Capus
wierne-żony-to-kobiety-które-nie-lubią-zadawać-cierpień-kilku-mężczyznom-i-wolą-zajmować-ę-jednym
Gdyby mężczyźni byli tak bezinteresowni jak kobiety, stałyby się one większymi egoistkami niż mężczyźni. -Tom Collins
gdyby-mężczyź-byli-tak-bezinteresowni-jak-kobiety-stałyby-ę-one-większymi-egoistkami-ż-mężczyź
Odsunąć raz na zawsze na drugi plan wszystkie cele, wszystkie ideały, płonąć codziennie jak kadzidło na ołtarzu żony - i do tego własnej żony, to dla człowieka trochę za mało! -Henryk Sienkiewicz
odsunąć-raz-na-zawsze-na-drugi-plan-wszystkie-cele-wszystkie-ideały-płonąć-codziennie-jak-kadzidło-na-ołtarzu-żony-i-do-tego-własnej-żony