Gdyby ze Stanów Zjednoczonych miał nagle zniknąć tramp, pociągnęłoby to za sobą nędzę wielu rodzin.


gdyby-ze-stanów-zjednoczonych-miał-nagle-zniknąć-tramp-pociągnęłoby-to-za-sobą-nędzę-wielu-rodzin
jack londongdybyzestanówzjednoczonychmiałnaglezniknąćtramppociągnęłobytozasobąnędzęwielurodzingdyby zeze stanówstanów zjednoczonychzjednoczonych miałmiał naglenagle zniknąćzniknąć trampza sobąsobą nędzęnędzę wieluwielu rodzingdyby ze stanówze stanów zjednoczonychstanów zjednoczonych miałzjednoczonych miał naglemiał nagle zniknąćnagle zniknąć tramppociągnęłoby to zaza sobą nędzęsobą nędzę wielunędzę wielu rodzingdyby ze stanów zjednoczonychze stanów zjednoczonych miałstanów zjednoczonych miał naglezjednoczonych miał nagle zniknąćmiał nagle zniknąć tramppociągnęłoby to za sobąza sobą nędzę wielusobą nędzę wielu rodzingdyby ze stanów zjednoczonych miałze stanów zjednoczonych miał naglestanów zjednoczonych miał nagle zniknąćzjednoczonych miał nagle zniknąć tramppociągnęłoby to za sobą nędzęza sobą nędzę wielu rodzin

Panowie. . . jesteście oficerami Armii Stanów Zjednoczonych. Oficerowie żadnej innej armii na świecie nie mogą tego o sobie powiedzieć. Zastanówcie się nad tym. -Joseph Heller
panowie-jesteście-oficerami-armii-stanów-zjednoczonych-oficerowie-żadnej-innej-armii-na-świecie-nie-mogą-tego-o-sobie-powiedzieć
Wszystko, co jest naprawdę wielkie, nie ma początku jak wszechświat. Nagle ukazuje się w całej pełni, jak gdyby istniało zawsze lub jak gdyby spadło z nieba. -Borys Pasternak
wszystko-co-jest-naprawdę-wielkie-nie-początku-jak-wszechświat-nagle-ukazuje-ę-w-całej-peł-jak-gdyby-istniało-zawsze-lub-jak-gdyby-spadło-z
O, gdyby lud rzymski miał tylko jedną szyję! -Kaligula
o-gdyby-lud-rzymski-miał-tylko-jedną-szyję
Miłość jest niespokojną i niecierpliwą namiętnością; kapryśna i zmienna, powstająca nagle z niczego, na widok czyjejś piękności i postaci, gasnąca nagle w ten sam sposób. -David Hume
miłość-jest-niespokojną-i-niecierpliwą-namiętnośą-kapryśna-i-zmienna-powstająca-nagle-z-niczego-na-widok-czyjejś-pięknoś-i-postaci
Włóczęga: człowiek, który nazywałby się turystą, gdyby miał pieniądze. -Julian Tuwim
włóczęga-człowiek-który-nazywałby-ę-turystą-gdyby-miał-pieniądze
Wielu byłoby chętnych, gdyby droga do nieba nie prowadziła przez cmentarz. -Anonim
wielu-byłoby-chętnych-gdyby-droga-do-nieba-nie-prowadziła-przez-cmentarz