Gdyby została ci tylko jedna godzina życia i mógłbyś zadzwonić tylko do jednej osoby, do kogo byś zadzwonił, co byś powiedział i dlaczego jeszcze zwlekasz?


gdyby-została-tylko-jedna-godzina-życia-i-mógłbyś-zadzwonić-tylko-do-jednej-osoby-do-kogo-byś-zadzwonił-co-byś-powiedział-i-dlaczego
stephen levinegdybyzostałatylkojednagodzinażyciamógłbyśzadzwonićdojednejosobykogobyśzadzwoniłcopowiedziałdlaczegojeszczezwlekaszgdyby zostałazostała cici tylkotylko jednajedna godzinagodzina życiażycia ii mógłbyśmógłbyś zadzwonićzadzwonić tylkotylko dodo jednejjednej osobydo kogokogo byśbyś zadzwoniłco byśbyś powiedziałpowiedział ii dlaczegodlaczego jeszczejeszcze zwlekaszgdyby została cizostała ci tylkoci tylko jednatylko jedna godzinajedna godzina życiagodzina życia iżycia i mógłbyśi mógłbyś zadzwonićmógłbyś zadzwonić tylkozadzwonić tylko dotylko do jednejdo jednej osobydo kogo byśkogo byś zadzwoniłco byś powiedziałbyś powiedział ipowiedział i dlaczegoi dlaczego jeszczedlaczego jeszcze zwlekasz

Gdyby żadne zmiany nie były konieczne, byś osiągnął niezależność finansową - już byś ją miał.Znam tylko jedną rzecz gorszą od małżeństwa bez miłości: małżeństwo, w którym istnieje miłość, ale tylko z jednej strony.Kłótnie i sprzeczki nie trwałyby nigdy długo, gdyby wina leżała tylko po jednej stronie.Spory nie trwałyby tak długo, gdyby brak słuszności był tylko po jednej stronie.Osoby starzejące się chętnie biorą obiema rękami, ale dają tylko jedną.Gdy­byś miał już nig­dy nie zo­baczyć jut­ra, co byś zro­bił dzisiaj?