Gdybym chciał opowiedzieć słowami wszystko to, co miałem zamiar wyrazić w powieści, to musiałbym napisać tę samą powieść, którą napisałem, od początku.


gdybym-chciał-opowiedzieć-słowami-wszystko-to-co-miałem-zamiar-wyrazić-w-powieś-to-musiałbym-napisać-tę-samą-powieść-którą-napisałem-od
lew tołstojgdybymchciałopowiedziećsłowamiwszystkotocomiałemzamiarwyrazićpowieścitomusiałbymnapisaćsamąpowieśćktórąnapisałemodpoczątkugdybym chciałchciał opowiedziećopowiedzieć słowamisłowami wszystkoco miałemmiałem zamiarzamiar wyrazićwyrazić ww powieścimusiałbym napisaćnapisać tętę samąsamą powieśćktórą napisałemod początkugdybym chciał opowiedziećchciał opowiedzieć słowamiopowiedzieć słowami wszystkoco miałem zamiarmiałem zamiar wyrazićzamiar wyrazić wwyrazić w powieścimusiałbym napisać tęnapisać tę samątę samą powieść

Nie wszystko da się wyrazić słowami, niektórych rzeczy lepiej wcale nie mówić!Gdybym próbował czytać wszystkie słowa krytyki skierowane przeciwko mnie - mógłbym równie dobrze zamknąć swoje biuro i wziąć się za coś innego. Robię to, co według mnie najlepsze, najlepiej jak potrafię. I mam zamiar robić tak do końca. I jeśli przy końcu okaże się, że mam rację, wszystko, co o mnie powiedziano, przestanie się liczyć. A jeśli koniec pokaże, że się myliłem, nie zmieni tego nawet 10 aniołów, które będą przysięgać, że miałem rację.Powieść nie ma przyszłości? Zmierzch powieści to zabobon literackiej gawiedzi. Jak w innych środowiskach wróżby o końcu świata.Namiętna czytelniczka powieści smakuje powieść jak owoc, pochłania ją i - niewiele z niej potem pamięta poza aurą danego dzieła i postaciami bohaterów.Miałem za­miar zmienić koszulkę, ale za­miast te­go zmieniłem zamiar.Prawdę trzeba wyrazić prostymi słowami.