. . . gdybym przestał być


gdybym-przestał-być-oszołomem-wówczas-ojciec-wstałby-z-grobu-i-dałby-mi-po-pysku
waldemar Łysiakgdybymprzestałbyćoszołomemwówczasojciecwstałbygrobudałbymipopyskugdybymgdybym przestałprzestał byćwówczas ojciecojciec wstałbywstałby zz grobugrobu ii dałbydałby mimi popo pyskugdybym przestałgdybym przestał byćwówczas ojciec wstałbyojciec wstałby zwstałby z grobuz grobu igrobu i dałbyi dałby midałby mi pomi po pyskugdybym przestał byćwówczas ojciec wstałby zojciec wstałby z grobuwstałby z grobu iz grobu i dałbygrobu i dałby mii dałby mi podałby mi po pyskuwówczas ojciec wstałby z grobuojciec wstałby z grobu iwstałby z grobu i dałbyz grobu i dałby migrobu i dałby mi poi dałby mi po pysku

Gdybym znów był młody, zostałbym tragarzem raczej, bo wówczas miałbym choć minimum niezależności.Zakrywał swoje słabe strony i przestał być widoczny.Gdybym miał zaszczyt być papieżem, posłałbym do licha wszystkich mistrzów ceremonii i wolałbym być człowiekiem niż Bogiem.Zasada demokracji psuje się nie tylko wówczas, kiedy znika duch równości, ale i wówczas, kiedy się rozpleni duch nadmiernej równości i kiedy każdy chce być równy tym, których wybrał sobie, by mu rozkazywali.Gdybym był młodszy, dziewczyno, / Gdybym był młodszy / piłbym ach wtenczas nie wino / lecz spojrzeń twoich najsłodszy / nektar dziewczyno.Miłość - to co głaszcze i daje po pysku.