Gdzieś muszą być granice. Czas i tak każdemu dłży, pamiętaj o tym.


gdzieś-muszą-być-granice-czas-i-tak-każdemu-dłży-pamiętaj-o-tym
anonimgdzieśmusząbyćgraniceczastakkażdemudłżypamiętajtymgdzieś musząmuszą byćbyć graniceczas ii taktak każdemukażdemu dłżypamiętaj oo tymgdzieś muszą byćmuszą być graniceczas i taki tak każdemutak każdemu dłżypamiętaj o tymgdzieś muszą być graniceczas i tak każdemui tak każdemu dłżyczas i tak każdemu dłży

Dro­gi wca­le nie muszą dokądś pro­wadzić. Muszą tyl­ko gdzieś się zaczynać.Zwy­cięzcy są zro­bieni z cze­goś co znaj­du­je się w głębi nich sa­mych - prag­nienie, marze­nie, wiz­ja. Muszą mieć wyt­rzy­małość do os­tatniej mi­nuty, muszą być trochę szyb­si, muszą mieć umiejętności i wolę. Ale wo­la mu­si być moc­niej­sza niż umiejętności.Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera.Jes­tem tak gdzieś pomiędzy. Po­między tym co było, a tym co będzie.Kobiety muszą trzymać ze sobą nawet... nawet jeśli wypadnie im na pewien czas być przeciwniczkami.Pamiętaj, że wszystko jest jednym. Pamiętaj o języku znaków. Ale nade wszystko pamiętaj, że musisz iść do kresu swojej Własnej Legendy.