Gdzieście, ach gdzieście uleciały / Wy, dni młodości mojej złote? - Przepalaj słowem serca ludzi.


gdzieście-ach-gdzieście-uleciały-wy-dni-młodoś-mojej-złote-przepalaj-słowem-serca-ludzi
aleksander puszkingdzieścieachgdzieścieuleciaływydnimłodościmojejzłoteprzepalajsłowemsercaludziach gdzieściegdzieście uleciałyuleciały // wydni młodościmłodości mojejmojej złoteprzepalajprzepalaj słowemsłowem sercaserca ludziach gdzieście uleciałygdzieście uleciały /uleciały / wydni młodości mojejmłodości mojej złoteprzepalaj słowemprzepalaj słowem sercasłowem serca ludziach gdzieście uleciały /gdzieście uleciały / wydni młodości mojej złoteprzepalaj słowem sercaprzepalaj słowem serca ludziach gdzieście uleciały / wyprzepalaj słowem serca ludzi

Grzechów młodości mojej i nieświadomości moich racz nie pamiętać. -Biblia
grzechów-młodoś-mojej-i-nieświadomoś-moich-racz-nie-pamięć
Jak najsłod­sze dni udręki, Jak nadzieja, która gaśnie, de­likat­ny choć sub­telny po­wiew wiat­ru i szept niesiony cichym słowem uko­jenia ku­si ludzi do zgubienia  -annabelle123
jak-najsłod­sze-dni-udręki-jak-nadzieja-która-gaśnie-de­likat­ny-choć-sub­telny-po­wiew-wiat­ru-i szept-niesiony-cichym-słowem-uko­jenia
Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji -Mark Twain
nigdy-nie-pozwoliłem-mojej-szkole-stanąć-na-drodze-mojej-edukacji
aCh kocham cię kocham cię mo­ja młodości Uczysz mnie la­tać i za to ci dziękuje  -Intryga
ach-kocham-ę-kocham-ę-mo­ja-młodoś-uczysz-mnie-­ć-i-za to  dziękuje