Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?


gdzież-jest-o-śmierci-twoje-zwycięstwo-gdzież-jest-o-śmierci-twój-oścień
korgdzieżjestśmiercitwojezwycięstwotwójościeńgdzież jesto śmiercitwoje zwycięstwogdzież jesto śmiercitwój oścień

Gdzież jest nad Eurypidesa mędrzec większy i poeta, Co rzekł: Gdzież jest nad Eury­pide­sa mędrzec większy i poeta, co rzekł: „żad­ne zwierzę nie jest tak bez­czel­ne, jak kobieta”.Nawet bohaterstwo nie jest, jak się zwykle mówi, przezwyciężeniem śmierci na rzecz życia; jest ono tylko dlatego piękne, że rzuca cień śmierci na życie i czyni je na nowo tajemniczym.Gdzież można czuć się lepiej jak w kółku swej rodziny?gdzież mam z łożyć się..i swe poroże? w ob­ce ?czy też żony niewier­nej łoże? Boimy się nie śmierci, ale tego, co po śmierci nie jest śmiercią.