Gdzie się palą lampy, są plamy z oleju, gdzie płoną świece, są dymiące knoty; tylko gwiazdy jaśnieją czyste i nieskazitelne.


gdzie-ę-palą-lampy-są-plamy-z-oleju-gdzie-płoną-świece-są-dymią-knoty-tylko-gwiazdy-jaśnieją-czyste-i-nieskazitelne
johann wolfgang goethegdziesiępaląlampyplamyolejugdziepłonąświecedymiąceknotytylkogwiazdyjaśniejączystenieskazitelnegdzie sięsię paląpalą lampysą plamyplamy zz olejugdzie płonąpłoną świecesą dymiącedymiące knotytylko gwiazdygwiazdy jaśniejąjaśnieją czysteczyste ii nieskazitelnegdzie się paląsię palą lampysą plamy zplamy z olejugdzie płoną świecesą dymiące knotytylko gwiazdy jaśniejągwiazdy jaśnieją czystejaśnieją czyste iczyste i nieskazitelnegdzie się palą lampysą plamy z olejutylko gwiazdy jaśnieją czystegwiazdy jaśnieją czyste ijaśnieją czyste i nieskazitelnetylko gwiazdy jaśnieją czyste igwiazdy jaśnieją czyste i nieskazitelne

Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością Czystość przystoi tylko tym, do których los się nie uśmiechnął. Księżyc ma dosyć miejsca na plamy, gwiazdy - nie.Świat psychiczny, gdzie wszystko jest Tam, gdzie książki palą, niebawem także ludzi palić będą.za­bierz mnie do krainy gdzie nig­dy nie pa­da deszcz gdzie nie is­tnieje ból ani smutek gdzie bar­wy miłości ma­lują twarze gdzie wiją się kas­ka­dy wod­ne a każdy ko­lej­ny krok na­pełnia nas wol­nością gdzie nasze ser­ca jak połówki diamentów rozbłysną dro­bin­ka­mi światła niezniszczalne za­bierz mnie na spacer do Ra­ju ...ღ 1.05.2016 Malusia_035  Tam, gdzie książki palą, nieba­wem także ludzi pa­lić będą.