Gdzie chleb, tam się zęby znajdą.


gdzie-chleb-tam ę-zęby-znajdą
samuel adalberggdziechlebtam sięzębyznajdągdzie chlebtam się zębyzęby znajdątam się zęby znajdą

Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może. -Jean Jacques Rousseau
nazbyt-sądzimy-szczęście-wedle-pozorów-dopatrujemy-ę-go-tam-gdzie-go-jest-najmniej-szukamy-go-tam-gdzie-go-być-nie-może
Królestwo kłamstwa nie jest tam, gdzie się kłamie, lecz tam gdzie się kłamstwo akceptuje. -Karel Capek
królestwo-kłamstwa-nie-jest-tam-gdzie-ę-kłamie-lecz-tam-gdzie-ę-kłamstwo-akceptuje
Naj­ważniej­sze we wspom­nieniach jest to, żeby mieć się gdzie zat­rzy­mać i tam je wspominać. -Terry Pratchett
naj­ważniej­sze-we wspom­nieniach-jest to-żeby-mieć ę-gdzie-zat­rzy­ć-i tam- wspominać
Jesteśmy śmiertelni tam, gdzie brak nam miłości: nieśmiertelni tam - gdzie kochamy. -Karl Jaspers
jesteśmy-śmiertelni-tam-gdzie-brak-nam-miłoś-nieśmiertelni-tam-gdzie-kochamy