Gdzie jes­teś? Po­wiedz mi gdzie jes­teś ? Sie zgu­biłam i nie wiem gdzie mo­je miejsce...


gdzie-jes­teś-po­wiedz-mi gdzie-jes­teś- sie-zgu­biłam-i nie wiem-gdzie-mo­-miejsce
pukeegdziejes­teśpo­wiedzmi gdziejes­teś siezgu­biłami nie wiemgdziemo­jemiejscegdzie jes­teśpo­wiedz mi gdziemi gdzie jes­teś sie zgu­biłamzgu­biłam i nie wiemi nie wiem gdziegdzie mo­jemo­je miejscepo­wiedz mi gdzie jes­teś sie zgu­biłam i nie wiemzgu­biłam i nie wiem gdziei nie wiem gdzie mo­jegdzie mo­je miejsce sie zgu­biłam i nie wiem gdziezgu­biłam i nie wiem gdzie mo­jei nie wiem gdzie mo­je miejsce sie zgu­biłam i nie wiem gdzie mo­jezgu­biłam i nie wiem gdzie mo­je miejsce

Gdzie jes­teś, gdy jes­tem smut­na? Co ro­bisz, gdy płaczę, bo tęsknię? Cze­kam, aż na­piszesz tak niez­nośnie długo. Chcę Ciebie przy mnie. Chcę siebie we­sołej. Gdzie jes­teś, gdy Cię potrzebuję? Pot­rze­buje Cię,choć nie wiem kim jes­teś,gdzie jes­teś,ale mogę Ci obieca,że kiedyś Cię znajdę i będziemy już ra­zem na wieki. I need you, but I don't know who you are, whe­re you are, but I can pro­mise you that so­meday I will find you and we will be to­gether forever.Jes­teś moją nadzieją Gdy zaszło słońce Na ko­lej­ny dzień Wszys­tkim cze­go mi brak W bez­senną noc Gdy księżyc nie poz­wa­la Od­począć u Mor­feu­sza Kołyszesz mnie do snu Na pus­ty­ni życia Zna­lazłem oazę Gdzie ser­ce Znaj­du­je cień Jes­teś skar­bem Na dnie oceanu I pływasz Gdzie sza­leje sztorm Syn­drom sztokhol­mski Zakładasz kaj­da­ny Bez­pie­czniej być więźniem Niż zos­tać bosmanem Przyszła nocą Nie wiedząc gdzie i po co Pu­ka do drzwi Chce się rozgościć Jak­by u siebie była Mówię : Jes­teś Cierpienie Mówi : Jes­tem Miłość Nie żeg­najmy się. Nie od­woź mnie pod bramę. Za­pom­niałem, że mam dom, Że cze­kają z obiadem I py­tają: - Prze­cież nie jes­tem psycho­patką, która ma ob­sesje na pun­kcie śmierci. - Nie, nie jes­teś. Ale lu­bisz się z nią ba­wić. Jak w kot­ka i myszkę. Ty jes­teś myszką. - Uciekam. Jes­tem sprytniejsza. -No jes­teś, jes­teś, ale kiedyś ko­tek będzie szyb­szy przez tą Twoją zabawę.