Gdzie jest zbyt dob­rze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.


gdzie-jest zbyt-dob­rze-tam-nie może-być-zbyt-bezpiecznie
adolf dygasińskigdziejest zbytdob­rzetamnie możebyćzbytbezpieczniegdzie jest zbytjest zbyt dob­rzetam nie możenie może byćbyć zbytzbyt bezpieczniegdzie jest zbyt dob­rzetam nie może byćnie może być zbytbyć zbyt bezpiecznietam nie może być zbytnie może być zbyt bezpiecznietam nie może być zbyt bezpiecznie

Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Możemy być zbyt mało sil­ni, ale zbyt słabi - nigdy.Przep­raszam, że Cię nie do­ceniałam kiedy miałam okaz­je, nie do­ceniałam, że byłeś blis­ko i że być może byłam ważna dla ciebie ale byłam zbyt głupia by to do­cenić, a te­raz jes­tem zbyt zdes­pe­rowa­na by o ciebie zawalczyć.