Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest niedołęstwo ducha.


gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-niedołęstwo-ducha
stanisławgdziejestniedołęstwomaterialnejtechnikiduchagdzie jestjest niedołęstwoniedołęstwo materialnejmaterialnej technikijest niedołęstwoniedołęstwo duchagdzie jest niedołęstwojest niedołęstwo materialnejniedołęstwo materialnej technikijest niedołęstwo duchagdzie jest niedołęstwo materialnejjest niedołęstwo materialnej technikigdzie jest niedołęstwo materialnej techniki

Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest też niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-też-niedołęstwo-ducha
Wściekłość na włas­ne niedołęstwo, głupotę, błędy męczy mnie więcej jeszcze niż praw­dzi­wa rozpacz. -Heinrich Heine
wściekłość-na włas­ne-niedołęstwo-głupotę-błędy-męczy-mnie-więcej-jeszcze-ż-praw­dzi­wa-rozpacz
Właśnie człowiek niebędący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo, chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą. -Stefan Zweig
właśnie-człowiek-niebędący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi-swą
Właśnie człowiek nie będący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą. -Stefan Zweig
właśnie-człowiek-nie-będący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi
Przestrzenią ducha, gdzie może on rozwinąć skrzydła, jest cisza. -Antoine De Saint - Exupery
przestrzenią-ducha-gdzie-może-on-rozwinąć-skrzydła-jest-cisza