Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest też niedołęstwo ducha.


gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-też-niedołęstwo-ducha
stanisławgdziejestniedołęstwomaterialnejtechnikiteżduchagdzie jestjest niedołęstwoniedołęstwo materialnejmaterialnej technikijest teżteż niedołęstwoniedołęstwo duchagdzie jest niedołęstwojest niedołęstwo materialnejniedołęstwo materialnej technikijest też niedołęstwoteż niedołęstwo duchagdzie jest niedołęstwo materialnejjest niedołęstwo materialnej technikijest też niedołęstwo duchagdzie jest niedołęstwo materialnej techniki

Gdzie jest niedołęstwo materialnej techniki, jest niedołęstwo ducha. -Stanisław
gdzie-jest-niedołęstwo-materialnej-techniki-jest-niedołęstwo-ducha
Wściekłość na włas­ne niedołęstwo, głupotę, błędy męczy mnie więcej jeszcze niż praw­dzi­wa rozpacz. -Heinrich Heine
wściekłość-na włas­ne-niedołęstwo-głupotę-błędy-męczy-mnie-więcej-jeszcze-ż-praw­dzi­wa-rozpacz
Właśnie człowiek niebędący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo, chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą. -Stefan Zweig
właśnie-człowiek-niebędący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi-swą
Właśnie człowiek nie będący mężczyzną lubi podświadomie grać jego rolę, a ukrywający swe niedołęstwo chętnie pyszni się przed ludźmi swą siłą. -Stefan Zweig
właśnie-człowiek-nie-będący-mężczyzną-lubi-podświadomie-grać-jego-rolę-a-ukrywający-swe-niedołęstwo-chętnie-pyszni-ę-przed-ludźmi