Gdzie jest zbyt dobrze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.


gdzie-jest-zbyt-dobrze-tam-nie-może-być-zbyt-bezpiecznie
adolf dygasińskigdziejestzbytdobrzetamniemożebyćbezpieczniegdzie jestjest zbytzbyt dobrzetam nienie możemoże byćbyć zbytzbyt bezpieczniegdzie jest zbytjest zbyt dobrzetam nie możenie może byćmoże być zbytbyć zbyt bezpieczniegdzie jest zbyt dobrzetam nie może byćnie może być zbytmoże być zbyt bezpiecznietam nie może być zbytnie może być zbyt bezpiecznie

Gdzie jest zbyt dob­rze, tam nie może być zbyt bezpiecznie.Nie jest dobrze być zbyt wolnym; nie jest dobrze mieć wszystkie dogodności.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie.Możemy być zbyt mało sil­ni, ale zbyt słabi - nigdy.