Gdzie kwitnie kwiat - musi być wiosna, a gdzie jest wiosna - wszystko wkrótce rozkwitnie.


gdzie-kwitnie-kwiat-musi-być-wiosna-a-gdzie-jest-wiosna-wszystko-wkrótce-rozkwitnie
friedrich ruckertgdziekwitniekwiatmusibyćwiosnagdziejestwiosnawszystkowkrótcerozkwitniegdzie kwitniekwitnie kwiatkwiatmusimusi byćbyć wiosnagdzie jestjest wiosnawiosnawszystkowszystko wkrótcewkrótce rozkwitniegdzie kwitnie kwiatkwitnie kwiatmusi byćmusi być wiosnaa gdzie jestgdzie jest wiosnajest wiosnawszystko wkrótcewszystko wkrótce rozkwitniegdzie kwitnie kwiatmusi być wiosnaa gdzie jest wiosnagdzie jest wiosnawszystko wkrótce rozkwitniea gdzie jest wiosna

Jestem pewny, że wiara jest wiosną świata tak, jak ateizm jest jego zimą. Ale w zimie zawarta jest zawsze wiosna.O Mal­wi­no - ak­tywna Kwiat­ku ra­dos­ny Po­toku słów Śmie­chu do­nośny Zaw­sze ko­media Lub teatr gro­tes­ka Ty w mu­rach szarych Łąka kwiat­ko­wata Jak wiosna Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością wiosną przychodzę do Ciebie boso z za­pachem fiołków we włosach otu­lona su­kienką ciep­lutkich traw przy­wołam mgiełkę radości wiosną zak­wi­tam miłością o za­pachu bzu 14.05.2016 Malusia_035  Złudą jest wszystko, przemijającą. Jednak jest. I wiosna, jest koniczyna, i wszystko, co Bóg nam dał. I tylko strzec się trzeba nietwórczej samotności.Wiosną, wiosną pachnie, Twoim uśmie­chem się raczę. Wzrok Twój,zam­raża mnie zatrzymuje Cierpienie, ból, wrzątek w sercu... to on poz­wa­la mi przejść. Do tych, co żyją a jak­by umarli. Ty trzy­masz wieko...