Gdzie ojca nie ma, tam, Pismo mówi: wuja słuchał będziesz.


gdzie-ojca-nie-tam-pismo-mówi-wuja-słuchał-będziesz
henryk sienkiewiczgdzieojcanietampismomówiwujasłuchałbędzieszgdzie ojcaojca nienie mapismo mówiwuja słuchałsłuchał będzieszgdzie ojca nieojca nie mawuja słuchał będzieszgdzie ojca nie ma

Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Nudziarz to człowiek, który mówi, kiedy chcesz, żeby słuchał.Człowiek uciążliwy to taki, który mówi, kiedy chce, abyś słuchał.Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Najsmutniej nie tam, gdzie śmiech zakazany, lecz tam, gdzie obowiązkowy.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...