Gdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym, bo to może się już nie powtórzyć.


gdziekol­wiek-jes­teś-i co­kol­wiek-ro­bisz-ciesz ę-tym-bo to może ę-już-nie powtórzyć
próbujpatrzećkolorowogdziekol­wiekjes­teśi co­kol­wiekro­biszciesz siętymbo to może sięjużnie powtórzyćgdziekol­wiek jes­teśjes­teś i co­kol­wieki co­kol­wiek ro­biszro­bisz ciesz sięciesz się tymbo to może się jużjuż nie powtórzyćgdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiekjes­teś i co­kol­wiek ro­biszi co­kol­wiek ro­bisz ciesz sięro­bisz ciesz się tymbo to może się już nie powtórzyćgdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­biszjes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz sięi co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tymgdziekol­wiek jes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz sięjes­teś i co­kol­wiek ro­bisz ciesz się tym

Jeśli masz co­kol­wiek, już nie jes­teś wolny. -Andrzej Biskupski
jeśli-masz-co­kol­wiek-już-nie jes­teś-wolny
Nie pot­ra­fiłem nig­dy po­wie­dzieć kłam­stwa, w które by kto­kol­wiek wątpił, ani praw­dy, w którą by kto­kol­wiek uwierzył. -Mark Twain
nie-pot­ra­fiłem-nig­dy-po­wie­dzieć-kłam­stwa-w które-by kto­kol­wiek-wątpił-ani-praw­dy-w którą-by kto­kol­wiek-uwierzył
Co­kol­wiek będzie, co­kol­wiek się sta­nie, Jed­no wiem tyl­ko: spra­wied­li­wość będzie, Jed­no wiem tyl­ko: Pol­ska zmartwychwstanie. -Zygmunt Krasiński
co­kol­wiek-będzie-co­kol­wiek ę-sta­nie-jed­no-wiem-tyl­ko-spra­wied­li­wość-będzie-jed­no-wiem-tyl­ko-pol­ska-zmartwychwstanie