Gdziekolwiek zapragniesz ujrzeć oblicze Boga, tam je zobaczysz.


gdziekolwiek-zapragniesz-ujrzeć-oblicze-boga-tam-zobaczysz
paulo coelhogdziekolwiekzapragnieszujrzećobliczebogatamzobaczyszgdziekolwiek zapragnieszzapragniesz ujrzećujrzeć obliczeoblicze bogatam jeje zobaczyszgdziekolwiek zapragniesz ujrzećzapragniesz ujrzeć obliczeujrzeć oblicze bogatam je zobaczyszgdziekolwiek zapragniesz ujrzeć obliczezapragniesz ujrzeć oblicze bogagdziekolwiek zapragniesz ujrzeć oblicze boga

Spójrz w oczy dziecka zobaczysz Boga.Dopiero wtedy, gdy człowiek powróci do Boga, odzyska prawdziwe oblicze.Kto pragnie ujrzeć twarzą w twarz żywego Boga, niech nie szuka go na pustym fundamencie własnych myśli, lecz w miłości braterskiej.Aby uwierzyć w drugiego człowieka, należy najpierw uwierzyć w siebie. Żyć w harmonii ze światem widzialnym i niewidzialnym. Odnaleźć prawdziwe oblicze Boga. . . Ale czy miłość jest w stanie uchronić przed samotnością? Nie zapominajmy, że i tyl­ko Boga przep­raszam tam gdzie nie spełniłem Je­go obietnic  Biorę moją własność, gdziekolwiek ją znajduję.