Genialne natury nie tropią za celem - to cel tropi za nimi.


genialne-natury-nie-tropią-za-celem-to-cel-tropi-za-nimi
anitagenialnenaturynietropiązacelemtoceltropinimigenialne naturynatury nienie tropiątropią zaza celemcelemcel tropitropi zaza nimigenialne natury nienatury nie tropiąnie tropią zatropią za celemza celemcel tropi zatropi za nimigenialne natury nie tropiąnatury nie tropią zanie tropią za celemtropią za celemcel tropi za nimigenialne natury nie tropią zanatury nie tropią za celemnie tropią za celem

Aby być pewnym trafienia w cel, najpierw strzelaj, a cokolwiek trafisz nazwij celem. -Ashleigh Brilliant
aby-być-pewnym-trafienia-w-cel-najpierw-strzelaj-a-cokolwiek-trafisz-nazwij-celem
Jeśli szczęście osobiste staje się jedynym celem życia, niebawem traci swój cel. -Romain Rolland
jeśli-szczęście-osobiste-staje-ę-jedynym-celem-życia-niebawem-traci-swój-cel
Cel uświęca środki. Tak, ale tylko wówczas, gdy środki nie są z tym celem sprzeczne. -Antoine De Saint - Exupery
cel-uświęca-środki-tak-ale-tylko-wówczas-gdy-środki-nie-są-z-tym-celem-sprzeczne
Niekiedy kłamstwo tropi prawdę odgórnie. -Anonim
niekiedy-kłamstwo-tropi-prawdę-odgórnie
Cel za­mie­rzo­ny i cel osiągnięty - to nig­dy nie jest to samo. -Sofokles
cel-za­mie­rzo­ny-i cel-osiągnięty- to nig­dy-nie jest to samo
Cel zamierzony a cel osiągnięty nigdy nie jest tym samym. -Sofokles
cel-zamierzony-a-cel-osiągnięty-nigdy-nie-jest-tym-samym