Genialni mężczyźni właściwie nie powinni się żenić.


genialni-mężczyź-właściwie-nie-powinni-ę-żenić
luise rinsergenialnimężczyźniwłaściwieniepowinnisiężenićgenialni mężczyźnimężczyźni właściwiewłaściwie nienie powinnipowinni sięsię żenićgenialni mężczyźni właściwiemężczyźni właściwie niewłaściwie nie powinninie powinni siępowinni się żenićgenialni mężczyźni właściwie niemężczyźni właściwie nie powinniwłaściwie nie powinni sięnie powinni się żenićgenialni mężczyźni właściwie nie powinnimężczyźni właściwie nie powinni sięwłaściwie nie powinni się żenić

Ge­nial­ni mężczyźni właści­wie nie po­win­ni się żenić.Wiersze usypiają człowieka, są to właściwie usypianki. Dorośli powinni się strzec kołysanek, poddanie się im jest godne pogardy.Wszyscy mężczyźni powinni mieć swoje Kobiety i koty zawsze będą robić to, co chcą, a mężczyźni i psy powinni się zrelaksować i powoli oswajać z tą myślą.Ludzie mniej powinni myśleć o tym, co powinni robić, a więcej o tym, czym powinni być.Mężczyźni powinni kobietom jak najczęściej mówić komplementy. Kosztuje o wiele mniej niż kwiaty a sprawiają im tę samą przyjemność.