Geniusz jest inteligencją entuzjazmu.


geniusz-jest-inteligencją-entuzjazmu
fryderyk chrystian hebbelgeniuszjestinteligencjąentuzjazmugeniusz jestjest inteligencjąinteligencją entuzjazmugeniusz jest inteligencjąjest inteligencją entuzjazmugeniusz jest inteligencją entuzjazmu

Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa.Geniusz liryki to geniusz niedoświadczenia.Sukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmuGeniusz, co bywa w pokorze natchnięty, To już nie geniusz - to na ziemi święty! Bo czymże świętość, jak nie czystym trwaniem, wiecznym natchnieniem - i wiecznym kochaniem.Inteligencja jest niczym bez radości.Miłość jest tryumfem wyobraźni nad inteligencją.