Geniusz wskazuje drogę, którą kroczy talent.


geniusz-wskazuje-drogę-którą-kroczy-talent
marie von ebner - eschenbachgeniuszwskazujedrogęktórąkroczytalentgeniusz wskazujewskazuje drogęktórą kroczykroczy talentgeniusz wskazuje drogęktórą kroczy talent

Talent pracuje, geniusz tworzy.Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę.Talent może być czasem przebaczony, geniusz nigdy.Robić z łatwością , co innym sprawia trudność, talent. Robić, co jest niemożliwe dla talentu, to geniusz.Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent - nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz - nie nagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie - świat jest pełen ludzi wykształconych o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.Ty możesz wyb­rać drogę wiodącą do gwiazd, ja wolę drogę, która zap­ro­wadzi mnie do celu.