Geniusze poza godzinami przyjęć, poza domeną swojej specjalności potrafią zadziwiać niewybrednością.


geniusze-poza-godzinami-przyjęć-poza-domeną-swojej-specjalnoś-potrafią-zadziwiać-niewybrednośą
anna kowalskageniuszepozagodzinamiprzyjęćdomenąswojejspecjalnościpotrafiązadziwiaćniewybrednościągeniusze pozapoza godzinamigodzinami przyjęćpoza domenądomeną swojejswojej specjalnościspecjalności potrafiąpotrafią zadziwiaćzadziwiać niewybrednościągeniusze poza godzinamipoza godzinami przyjęćpoza domeną swojejdomeną swojej specjalnościswojej specjalności potrafiąspecjalności potrafią zadziwiaćpotrafią zadziwiać niewybrednościągeniusze poza godzinami przyjęćpoza domeną swojej specjalnościdomeną swojej specjalności potrafiąswojej specjalności potrafią zadziwiaćspecjalności potrafią zadziwiać niewybrednościąpoza domeną swojej specjalności potrafiądomeną swojej specjalności potrafią zadziwiaćswojej specjalności potrafią zadziwiać niewybrednością

Wartość wykształcenia objawia się najwyraźniej wtedy, gdy wykształceni zabierają głos w sprawach, które leżą poza domeną ich wykształcenia.Gdyby ktoś mi udowodnił, że Chrystus jest poza prawdą i rzeczywiście byłoby tak, iż prawda jest poza Chrystusem, to wolałbym pozostać z Chrystusem, niż z prawdą.Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?.Poza życiem nie istniejemy.Najlepszych aktorów trzeba szukać poza sceną.Poza Kościołem nikt nie będzie zbawiony.