Giną dob­re praw­dy z bra­ku dob­rej obrony.


giną-dob­re-praw­dy-z bra­ku-dob­rej-obrony
wacław berentginądob­repraw­dyz bra­kudob­rejobronyginą dob­redob­re praw­dypraw­dy z bra­kuz bra­ku dob­rejdob­rej obronyginą dob­re praw­dydob­re praw­dy z bra­kupraw­dy z bra­ku dob­rejz bra­ku dob­rej obronyginą dob­re praw­dy z bra­kudob­re praw­dy z bra­ku dob­rejpraw­dy z bra­ku dob­rej obronyginą dob­re praw­dy z bra­ku dob­rejdob­re praw­dy z bra­ku dob­rej obrony

Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.Praw­dzi­wym epi­logiem dob­rej książki jest pa­mięć czytelnika. Z cyk­lu po­wieści Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony.Nig­dy nie było dob­rej woj­ny i złego pokoju.W dob­rej sztu­ce wszys­tkie pos­ta­cie są sympatyczne.