Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony.


giną-dobre-prawdy-z-braku-dobrej-obrony
wacław berentginądobreprawdybrakudobrejobronyginą dobredobre prawdyprawdy zz brakubraku dobrejdobrej obronyginą dobre prawdydobre prawdy zprawdy z brakuz braku dobrejbraku dobrej obronyginą dobre prawdy zdobre prawdy z brakuprawdy z braku dobrejz braku dobrej obronyginą dobre prawdy z brakudobre prawdy z braku dobrejprawdy z braku dobrej obrony

Giną dob­re praw­dy z bra­ku dob­rej obrony. -Wacław Berent
giną-dob­re-praw­dy-z bra­ku-dob­rej-obrony
Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru. -Halina Auderska
ludzie-giną-nie-tylko-z-braku-ł-ale-także-z-ich-nadmiaru
Celem pracującego nie powinno być zarabianie na życie czy też otrzymanie „dobrej pracy”, ale dobre wykonywanie danej roboty. -Henry David Thoreau
celem-pracującego-nie-powinno-być-zarabianie-na-życie-czy-też-otrzymanie-dobrej-pracy-ale-dobre-wykonywanie-danej-roboty
Nie masz dobrej prawdy bez przyprawy kłamstwa; na nic opowieść - gdy jej wymysłem nieco nie ocukrujesz! -Pietro Aretino
nie-masz-dobrej-prawdy-bez-przyprawy-kłamstwa-na-nic-opowieść-gdy-jej-wymysłem-nieco-nie-ocukrujesz
Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy. -Konfucjusz
człowiek-dobre-wypowiada-słowa-ale-nie-zawsze-ten-kto-dobre-powiedział-słowo-jest-cnotliwy