Giną dobre prawdy z braku dobrej obrony.


giną-dobre-prawdy-z-braku-dobrej-obrony
wacław berentginądobreprawdybrakudobrejobronyginą dobredobre prawdyprawdy zz brakubraku dobrejdobrej obronyginą dobre prawdydobre prawdy zprawdy z brakuz braku dobrejbraku dobrej obronyginą dobre prawdy zdobre prawdy z brakuprawdy z braku dobrejz braku dobrej obronyginą dobre prawdy z brakudobre prawdy z braku dobrejprawdy z braku dobrej obrony

Giną dob­re praw­dy z bra­ku dob­rej obrony.Ludzie giną nie tylko z braku sił, ale także z ich nadmiaru.Celem pracującego nie powinno być zarabianie na życie czy też otrzymanie „dobrej pracy”, ale dobre wykonywanie danej roboty.Nie masz dobrej prawdy bez przyprawy kłamstwa; na nic opowieść - gdy jej wymysłem nieco nie ocukrujesz!Nie to dobre, co dobre, ale to, co się komu podoba.Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.