Giną zawsze inni, bo gdy giniemy my, nie ma już innych.


giną-zawsze-inni-bo-gdy-giniemy-my-nie-już-innych
anonimginązawszeinnibogdyginiemymyniejużinnychginą zawszezawsze innibo gdygdy giniemyginiemy mynie mama jużjuż innychginą zawsze innibo gdy giniemygdy giniemy mynie ma jużma już innychbo gdy giniemy mynie ma już innych

Giną zaw­sze in­ni, bo gdy my gi­niemy, nie ma już innych. -Władysław Loranc
giną-zaw­sze-in­-bo gdy-my gi­niemy-nie  już-innych
Nie przejmuj się, gdy inni cię nie rozumieją; martw się raczej wtedy, gdy ty nie potrafisz zrozumieć innych. -Paul Claudel
nie-przejmuj-ę-gdy-inni-ę-nie-rozumieją-martw-ę-raczej-wtedy-gdy-ty-nie-potrafisz-zrozumieć-innych
Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych. -Baltazar Gracian Y Morales
wiele-trzeba-rozumu-żeby-wiedzieć-kiedy-powiedzieć-prawdę-a-kiedy-ją-zmilczeć-nie-każdą-prawdę-zawsze-można-powiedzieć-już-to-ze-wzglę-na
Świat znika w oczach rozkochanej kobiety. Jeden tylko człowiek jest dla niej na świecie, to jest jej kochanek, przy którym giną wszyscy inni. -Friedrich Schiller
Świat-znika-w-oczach-rozkochanej-kobiety-jeden-tylko-człowiek-jest-dla-niej-na-świecie-to-jest-jej-kochanek-przy-którym-giną-wszyscy-inni
Należy być chciwym, gdy inni się boją, ale należy się bać, gdy inni robią się chciwi -Warren Buffett
należy-być-chciwym-gdy-inni-ę-boją-ale-należy-ę-bać-gdy-inni-robią-ę-chciwi