Gloryfikacja własnego narodu to akt pogardy dla innych.


gloryfikacja-własnego-narodu-to-akt-pogardy-dla-innych
stefan kisielewskigloryfikacjawłasnegonarodutoaktpogardydlainnychgloryfikacja własnegowłasnego naroduakt pogardypogardy dladla innychgloryfikacja własnego narodunarodu to aktakt pogardy dlapogardy dla innychwłasnego narodu to aktnarodu to akt pogardyakt pogardy dla innychgloryfikacja własnego narodu to aktwłasnego narodu to akt pogardynarodu to akt pogardy dla

Nasze akty... Akt żalu : szko­da, że bar­dziej mu nie przyłożyłem. Akt nadziei: może mu jeszcze ktoś przyłoży. Akt wiary : i tak już się z te­go nie podniesie. Akt miłości : kocham siebie za to wszystko.Demokracja: rząd narodu poprzez naród i dla narodu.Gdyby ludzie pragnęli bardziej własnego szczęścia niż nieszczęścia innych, moglibyśmy niebawem mieć raj na ziemi.Dziejowe konieczności są jasne tylko dla niewielu ludzi. Jest niezwykle wielkim szczęściem dla narodu, jeśli ci właśnie ludzie mogą stanowić o dziejach...Żyjemy kosztem własnym dla innych, umieramy kosztem innych dla siebie.Nie zgadzać się, by de­likat­ny akt na­ciśnięcia klam­ki u drzwi, ten akt, który mógłby wszys­tko od­mienić, przeszedł w zwykły codzien­ny od­ruch, do widze­nia, kocha­na, buźka, do zobaczenia.