Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo.


gnuśność-poniewiera-tysią-ludzi-praca-nie-zabija-nikogo
józef ignacy kraszewskignuśnośćponiewieratysiąceludzipracaniezabijanikogognuśność poniewieraponiewiera tysiącetysiące ludzipraca nienie zabijazabija nikogognuśność poniewiera tysiąceponiewiera tysiące ludzipraca nie zabijanie zabija nikogognuśność poniewiera tysiące ludzipraca nie zabija nikogo

Gnuśność po­niewiera ty­siące ludzi, pra­ca nie za­bija nikogo.Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.Rad nie powinien wzbogacić nikogo. Należy do wszystkich ludzi.Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy.Kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany.Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.