Gnuśność poniewiera tysiące ludzi, praca nie zabija nikogo.


gnuśność-poniewiera-tysią-ludzi-praca-nie-zabija-nikogo
józef ignacy kraszewskignuśnośćponiewieratysiąceludzipracaniezabijanikogognuśność poniewieraponiewiera tysiącetysiące ludzipraca nienie zabijazabija nikogognuśność poniewiera tysiąceponiewiera tysiące ludzipraca nie zabijanie zabija nikogognuśność poniewiera tysiące ludzipraca nie zabija nikogo

Gnuśność po­niewiera ty­siące ludzi, pra­ca nie za­bija nikogo. -Józef Ignacy Kraszewski
gnuśność-po­niewiera-ty­ą-ludzi-pra­ca-nie za­bija-nikogo
Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca. -Silvio Berlusconi
mój-przepis-na-sukces-zamyka-ę-w-trzech-słowach-praca-praca-praca
Rad nie powinien wzbogacić nikogo. Należy do wszystkich ludzi. -Maria Skłodowska - Curie
rad-nie-powinien-wzbogacić-nikogo-należy-do-wszystkich-ludzi
Jestem pewien, że byłem tutaj, tak jak jestem teraz, tysiące razy przedtem, i mam nadzieję, że wrócę tysiące razy. -Johann Wolfgang Goethe
jestem-pewien-że-byłem-tutaj-tak-jak-jestem-teraz-tysią-razy-przedtem-i-mam-nadzieję-że-wrócę-tysią-razy
Kto nikogo nie kocha, ten przez nikogo nie jest kochany. -Demokryt
kto-nikogo-nie-kocha-ten-przez-nikogo-nie-jest-kochany
Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go. -Jean Jacques Rousseau
umiarkowanie-i-praca-są-prawdziwymi-lekarzami-człowieka-praca-wzmaga-apetyt-zaś-wstrzemięźliwość-zabrania-nadużywać-go