Gość ma zwykle więcej czasu niż gospodarz.


gość-zwykle-więcej-czasu-ż-gospodarz
tadeusz kotarbińskigośćzwyklewięcejczasuniżgospodarzgość mama zwyklezwykle więcejwięcej czasuczasu niżniż gospodarzgość ma zwyklema zwykle więcejzwykle więcej czasuwięcej czasu niżczasu niż gospodarzgość ma zwykle więcejma zwykle więcej czasuzwykle więcej czasu niżwięcej czasu niż gospodarzgość ma zwykle więcej czasuma zwykle więcej czasu niżzwykle więcej czasu niż gospodarz

Doskonały gość to taki, przy którym gospodarz czuje się jak u siebie w domu. -Anonim
doskonały-gość-to-taki-przy-którym-gospodarz-czuje-ę-jak-u-siebie-w-domu
Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć. -Anonim
pożądamy-więcej-ż-możemy-osiągnąć-lecz-osiągamy-zwykle-mniej-ż-możemy-zdobyć
Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera. -prof. C. Northcote Parkinson
im-więcej-mamy-czasu-na-wykonanie-jakiejś-pracy-tym-więcej-czasu-ona-nam-zabiera
Cóż za prawdą bardziej świadczy niż to, że kłamstwo ma więcej czasu? -Leopold Staff
cóż-za-prawdą-bardziej-świadczy-ż-to-że-kłamstwo-więcej-czasu
Zaw­sze mam rację. A tym ra­zem mam jej jeszcze więcej niż zwykle. -Linus Benedict Torvalds
zaw­sze-mam-rację-a tym-ra­zem-mam-jej-jeszcze-więcej-ż-zwykle