Gość ma zwykle więcej czasu niż gospodarz.


gość-zwykle-więcej-czasu-ż-gospodarz
tadeusz kotarbińskigośćzwyklewięcejczasuniżgospodarzgość mama zwyklezwykle więcejwięcej czasuczasu niżniż gospodarzgość ma zwyklema zwykle więcejzwykle więcej czasuwięcej czasu niżczasu niż gospodarzgość ma zwykle więcejma zwykle więcej czasuzwykle więcej czasu niżwięcej czasu niż gospodarzgość ma zwykle więcej czasuma zwykle więcej czasu niżzwykle więcej czasu niż gospodarz

Gość ma zwyk­le więcej cza­su niż gospodarz.Doskonały gość to taki, przy którym gospodarz czuje się jak u siebie w domu.Pożądamy więcej, niż możemy osiągnąć, lecz osiągamy zwykle mniej, niż możemy zdobyć.Im więcej mamy czasu na wykonanie jakiejś pracy, tym więcej czasu ona nam zabiera.Cóż za prawdą bardziej świadczy niż to, że kłamstwo ma więcej czasu?Zaw­sze mam rację. A tym ra­zem mam jej jeszcze więcej niż zwykle.