Gościnność jest cechą, na którą składa się prymitywny urok i wielkość antyczna.


gościnność-jest-cechą-na-którą-składa-ę-prymitywny-urok-i-wielkość-antyczna
sarah bernhardtgościnnośćjestcechąnaktórąskładasięprymitywnyurokwielkośćantycznagościnność jestjest cechąna którąktórą składaskłada sięsię prymitywnyprymitywny urokurok ii wielkośćwielkość antycznagościnność jest cechąna którą składaktórą składa sięskłada się prymitywnysię prymitywny urokprymitywny urok iurok i wielkośći wielkość antycznana którą składa sięktórą składa się prymitywnyskłada się prymitywny uroksię prymitywny urok iprymitywny urok i wielkośćurok i wielkość antycznana którą składa się prymitywnyktórą składa się prymitywny urokskłada się prymitywny urok isię prymitywny urok i wielkośćprymitywny urok i wielkość antyczna

Sława jest przynętą, na którą bie­rze nas wielkość. -Henryk Elzenberg
sława-jest przynętą-na którą-bie­rze-nas-wielkość
Biedna to moralność, która składa się tylko z zakazów. -Nemer Barud
biedna-to-moralność-która-składa-ę-tylko-z-zakazów
Nor­malność? Wy­marzo­na re­guła, która na ra­zie składa się z wyjątków. -Bolesław Paszkowski
nor­malność-wy­marzo­na-re­guła-która-na ra­zie-składa ę-z wyjątków
Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej. -Stefan Wyszyński kard
naród-który-nie-wierzy-w-wielkość-i-nie-chce-ludzi-wielkich-kończy-ę-trzeba-wierzyć-w-swą-wielkość-i-pragnąć-jej
Opa­nowa­nie to cecha, na którą można liczyć. -John Steinbeck
opa­nowa­nie-to cecha-na którą-można-liczyć