God­ności nie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiem o niej.


god­noś-nie zdo­bywa ę-­mym-roz­pra­wianiem-o niej
rabindranath tagoregod­nościnie zdo­bywa sięsa­mymroz­pra­wianiemo niejgod­ności nie zdo­bywa sięnie zdo­bywa się sa­mymsa­mym roz­pra­wianiemroz­pra­wianiem o niejgod­ności nie zdo­bywa się sa­mymnie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiemsa­mym roz­pra­wianiem o niejgod­ności nie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiemnie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiem o niejgod­ności nie zdo­bywa się sa­mym roz­pra­wianiem o niej

Mądry wo­li żyć spo­koj­nie bez god­nośći i urzędu, niż przy god­nościach ciągle się trapić. -Saadi z Szirazu
mądry-wo­li-żyć-spo­koj­nie-bez-god­nośći-i urzę-ż-przy-god­nościach-ągle ę-trapić
Pra­ca nad sa­mym sobą, to w niej dos­ta­jesz naj­większe wynagrodzenie. -Ryder
pra­ca-nad-­mym-sobą-to w niej-­­jesz-naj­większe-wynagrodzenie