Godzi­na czy­tania jest godziną skradzioną z raju.


godzi­na-czy­tania-jest godziną-skradzioną-z raju
thomas whartongodzi­naczy­taniajest godzinąskradzionąz rajugodzi­na czy­taniaczy­tania jest godzinąjest godziną skradzionąskradzioną z rajugodzi­na czy­tania jest godzinączy­tania jest godziną skradzionąjest godziną skradzioną z rajugodzi­na czy­tania jest godziną skradzionączy­tania jest godziną skradzioną z rajugodzi­na czy­tania jest godziną skradzioną z raju

Lu­bić czy­tanie - to znaczy godzi­ny nudów, które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godzi­ny radości. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)
lu­bić-czy­tanie- to znaczy-godzi­ny-nudów-które-człowiek-miewa-w życiu-zmieniać-na godzi­ny-radoś
Dla mnie samego godzina śmierci będzie godziną narodzin do nowego wspanialszego życia. -Johann Gottlieb Fichte
dla-mnie-samego-godzina-śmierci-będzie-godziną-narodzin-do-nowego-wspanialszego-życia
Czy to Ty pat­rzyłeś mi w oczy, przechodząc do raju?  -Emilia Szumiło
czy-to ty pat­rzyłeś-mi w oczy-przechodząc-do raju 
z biegiem-lat-człowiek-za­daje-so­bie-py­tania-jak wyglądał-by świat-bez-nasze­go-ga­tun­ku-~pa­wel-rychli­ca-py­tania-na które