Gorzej głupca będzie poniżony, kto zbyt porywczo sądzi.


gorzej-głupca-będzie-poniżony-kto-zbyt-porywczo-sądzi
alighieri dantegorzejgłupcabędzieponiżonyktozbytporywczosądzigorzej głupcagłupca będziebędzie poniżonykto zbytzbyt porywczoporywczo sądzigorzej głupca będziegłupca będzie poniżonykto zbyt porywczozbyt porywczo sądzigorzej głupca będzie poniżonykto zbyt porywczo sądzi

Gorzej głup­ca będzie po­niżony, kto zbyt po­ryw­czo sądzi.Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego.Głupiec znajdzie jeszcze większego głupca, który go będzie podziwiał.Kto będzie miął dobrą żonę ten będzie szczęśliwy, kto będzie miął złą zostanie.W czasie wojny nikt nie sądzi, że żyć będzie wiecznie.Kto sądzi swego bliźniego, może się zawsze pomylić. Kto mu przebacza, nie myli się nigdy.