Gorzkie prawdy z trudem się połyka - ale za to później korzystnie się odbijają.


gorzkie-prawdy-z-trudem-ę-połyka-ale-za-to-później-korzystnie-ę-odbijają
magdalena samozwaniecgorzkieprawdytrudemsiępołykaalezatopóźniejkorzystnieodbijajągorzkie prawdyprawdy zz trudemtrudem sięsię połykapołykaaleale zapóźniej korzystniekorzystnie sięsię odbijajągorzkie prawdy zprawdy z trudemz trudem siętrudem się połykasię połykaale zaza to późniejpóźniej korzystnie siękorzystnie się odbijajągorzkie prawdy z trudemprawdy z trudem sięz trudem się połykatrudem się połykaale za to późniejza to później korzystniepóźniej korzystnie się odbijajągorzkie prawdy z trudem sięprawdy z trudem się połykaz trudem się połykaale za to późniejale za to później korzystnieza to później korzystnie się

Gorzkie prawdy z trudem się połyka, ale za to później korzystnie się odbijają.Gorzkie praw­dy z tru­dem się przełyka, ale za to później korzys­tnie się odbijają.Ci, którzy tron zawdzięczają szczęściu, dochodzą doń bez wielkiego trudu, ale z wielkim tylko trudem mogą się na nim utrzymać.Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne.W zasadzie pragniemy tylko jednego: prawdy Uwolnić się od zgiełku słów, przebić się przez schematy obrazów i dojść do prawdy.Korze­nie wycho­wania są gorzkie, ale owo­ce słodkie.