Gotów marzyć, gotów spełniać marze­nia, gotów żyć i um­rzeć spełnionym. [przep­raszam za powtórzenia] 


gotów-marzyć-gotów-spełniać-marze­nia-gotów-żyć-i um­rzeć-spełnionym-przep­raszam-za powtórzenia 
rydergotówmarzyćgotówspełniaćmarze­niażyći um­rzećspełnionymprzep­raszamza powtórzenia gotów marzyćgotów spełniaćspełniać marze­niagotów żyćżyć i um­rzeći um­rzeć spełnionym[przep­raszam za powtórzenia] gotów spełniać marze­niagotów żyć i um­rzećżyć i um­rzeć spełnionymgotów żyć i um­rzeć spełnionym

Zrób to, zanim będziesz gotów, gdyż nigdy nie będziesz gotów, jeśli będziesz czekaćMarze­nia są po to, aby je spełniać, a nie żeby ciągle o nich marzyć...Każdy jest gotów, na czyjąś śmierć.Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy.Gdy uczeń jest gotów,spo­tyka mistrza. przysłowie buddyjskie Zobaczyć swe nazwisko w druku! Niejeden tylko po to gotów popełnić zbrodnię.