Grób człowieka jest ko­lebką bogów.


grób-człowieka-jest ko­lebką-bogów
ludwig andreas feuerbachgróbczłowiekajest ko­lebkąbogówgrób człowiekaczłowieka jest ko­lebkąjest ko­lebką bogówgrób człowieka jest ko­lebkączłowieka jest ko­lebką bogówgrób człowieka jest ko­lebką bogów

Grób człowieka jest kolebką bogów.Ziemia jest ko­lebką ludzkości, ale nikt nie zos­ta­je w kołys­ce na wieki.To zawsze człowiek tworzył bogów, a nie bogowie tworzyli człowieka.Pieniądz poniża wszystkich bogów człowieka i zmienia ich w towar.Pieniądz poniża wszystkich bogów człowieka i zamienia ich w towar.Dos­trzegłem moich praw­dzi­wych bogów... bogów większości z ludzi - jedze­nie i pi­cie, bez­pie­czeństwo w kon­formiz­mie. Popiół.