Gra­tulac­je: na­jup­rzej­miej­sza for­ma zawiści.


gra­tulac­-na­jup­rzej­miej­sza-for­-zawiś
julian tuwimgra­tulac­jena­jup­rzej­miej­szafor­mazawiścina­jup­rzej­miej­sza for­mafor­ma zawiścina­jup­rzej­miej­sza for­ma zawiści

Up­rzej­mość męska: naj­wytwor­niej­sza for­ma fałszu. -Julian Tuwim
up­rzej­mość-męska-naj­wytwor­niej­sza-for­-fałszu
Og­rzej mnie, zażar­ta na ten świat niez­go­do, z którą roz­stałem się tak młodo, powróć - og­rzej mnie!  -Wojciech Młynarski
og­rzej-mnie-zażar­-na ten-świat-niez­go­do-z którą-roz­stałem ę-tak-młodo-powróć- og­rzej-mnie 
two­-mo­-czy-też-wasze-marze­nie-może ę-stać-jut­rzej­szą-rzeczy­wis­tośą-~pa­weł-rychlica 
Naj­przyk­rzej­sza z ma­nii prześla­dow­czych - prześla­dowa­nie innych. -Józef Kuśmierek
naj­przyk­rzej­sza-z ­nii-prześ­dow­czych- prześ­dowa­nie-innych