Grabież rodzi żądzę nowej grabieży.


grabież-rodzi-żądzę-nowej-grabieży
fryderyk engelsgrabieżrodziżądzęnowejgrabieżygrabież rodzirodzi żądzężądzę nowejnowej grabieżygrabież rodzi żądzęrodzi żądzę nowejżądzę nowej grabieżygrabież rodzi żądzę nowejrodzi żądzę nowej grabieżygrabież rodzi żądzę nowej grabieży

Można zapomnieć zdobywcy i grabież, i nawet gwałt, ale nie można przebaczyć uczonemu, jeżeli próbuje to naukowo uzasadnić. -Ludwik Hirszfeld
można-zapomnieć-zdobywcy-i-grabież-i-nawet-gwałt-ale-nie-można-przebaczyć-uczonemu-żeli-próbuje-to-naukowo-uzasadnić
Zwykle niewinny nie sprosta nowej zawiści. -Tacyt
zwykle-niewinny-nie-sprosta-nowej-zawiś
Wyjątki nie zawsze są potwierdzeniem starej reguły: mogą być również zapowiedzią nowej. -Marie Von Ebner - Eschenbach
wyjątki-nie-zawsze-są-potwierdzeniem-starej-reguły-mogą-być-również-zapowiedzią-nowej
Nig­dy dzieci nie mogą zro­bić rodzi­com ta­kiego wsty­du, jak rodzi­ce dzieciom. -Jan Kurczab
nig­dy-dzieci-nie mogą-zro­bić-rodzi­com-­kiego-wsty­-jak rodzi­-dzieciom