Grafoman pisze byle jak o pięknych rzeczach, talent - pięknie o byle czym.


grafoman-pisze-byle-jak-o-pięknych-rzeczach-talent-pięknie-o-byle-czym
anonimgrafomanpiszebylejakpięknychrzeczachtalentpięknieczymgrafoman piszepisze bylebyle jakjak oo pięknychpięknych rzeczachtalentpiękniepięknie oo bylebyle czymgrafoman pisze bylepisze byle jakbyle jak ojak o pięknycho pięknych rzeczachpięknie opięknie o byleo byle czymgrafoman pisze byle jakpisze byle jak obyle jak o pięknychjak o pięknych rzeczachpięknie o bylepięknie o byle czymgrafoman pisze byle jak opisze byle jak o pięknychbyle jak o pięknych rzeczachpięknie o byle czym

Jak najgorzej czynić, byle pięknie mówić - takL krój zepsowanej teraz polityki.Mądra kobieta prędzej przyzna się, że Kogo byle co martwi, tego byle co pociesza.Byle jak pisać - to byle jak myśleć.Każdy może tworzyć byle co i ma prawo być z tego zadowolonym, byle by nie był w swej pracy szczerym i znalazł kogoś, który równie kłamliwie będzie to podziwiał.Teraz już wiem, że talent to w większości wypadków - torba, czasem cennych klejnotów pełna, którą na plecach nosi z przypadku byle rzezimieszek.