Gramatyka jest dźwignią przytwierdzoną do języka, która nie może być cięższa od całego balastu.


gramatyka-jest-dźwignią-przytwierdzoną-do-języka-która-nie-może-być-ęższa-od-całego-balastu
antoine rivarolgramatykajestdźwigniąprzytwierdzonądojęzykaktóraniemożebyćcięższaodcałegobalastugramatyka jestjest dźwigniądźwignią przytwierdzonąprzytwierdzoną dodo językaktóra nienie możemoże byćbyć cięższacięższa odod całegocałego balastugramatyka jest dźwigniąjest dźwignią przytwierdzonądźwignią przytwierdzoną doprzytwierdzoną do językaktóra nie możenie może byćmoże być cięższabyć cięższa odcięższa od całegood całego balastugramatyka jest dźwignią przytwierdzonąjest dźwignią przytwierdzoną dodźwignią przytwierdzoną do językaktóra nie może byćnie może być cięższamoże być cięższa odbyć cięższa od całegocięższa od całego balastugramatyka jest dźwignią przytwierdzoną dojest dźwignią przytwierdzoną do językaktóra nie może być cięższanie może być cięższa odmoże być cięższa od całegobyć cięższa od całego balastu

Kto nie jest w stanie utrzymać własnego proporca, ten nie może być chorążym całego pułku.Kobieta żyjąca w ciasnych perfumowanych izdebkach nie może być siostrą całego świata.Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi.Gramatyka jest to szkodliwy zabobon.Kobieta, która nie może być brzydka, nie jest piękna.Ko­bieta, która nie może być brzyd­ka, nie jest piękna.