Granice ludzkiego zrozumienia są ruchome. Świat w istocie swojej jest wiedzialny.


granice-ludzkiego-zrozumienia-są-ruchome-Świat-w-istocie-swojej-jest-wiedzialny
zofia nałkowskagraniceludzkiegozrozumieniaruchomeŚwiatistocieswojejjestwiedzialnygranice ludzkiegoludzkiego zrozumieniazrozumienia sąsą ruchomeŚwiat ww istocieistocie swojejswojej jestjest wiedzialnygranice ludzkiego zrozumienialudzkiego zrozumienia sązrozumienia są ruchomeŚwiat w istociew istocie swojejistocie swojej jestswojej jest wiedzialnygranice ludzkiego zrozumienia sąludzkiego zrozumienia są ruchomeŚwiat w istocie swojejw istocie swojej jestistocie swojej jest wiedzialnygranice ludzkiego zrozumienia są ruchomeŚwiat w istocie swojej jestw istocie swojej jest wiedzialny

Absolutna przestrzeń w swojej własnej istocie, bez związku z czymkolwiek zewnętrznym, pozostaje zawsze podobna i nieporuszona.W tobie tylko jest ten cały martwy świat, patrz i słuchaj: nie wyjdziesz poza granice twego zmęczonego umysłu.Świat to społeczeństwo rodza­ju ludzkiego.Granice mego języka oznaczają granice mego świata.Zdziwienie, zaskoczenie to początek zrozumienia. To specyficzny i ekskluzywny sport i luksus intelektualistów. Dlatego też charakterystycznym dla nich gestem jest patrzenie na świat rozszerzonymi ze zdziwienia źrenicami. Cały otaczający nas świat jest dziwny i cudowny, jeśli nań spojrzeć szeroko otwartymi oczami. To właśnie, uleganie radosnemu zdziwieniu, jest rozkoszą dla futbolisty niedostępną, natomiast dzięki niej intelektualista idzie przez życie pogrążony w nie kończącym się, wizjonerskim upojeniu, którego oznaką zewnętrzną jest zdziwienie widoczne w oczach. Dlatego też dla starożytnych symbolem Minerwy była sowa, ptak, którego oczy są zawsze szeroko otwarte, jak gdyby w niemym zdziwieniu.. . . kobieta pragnie dziecka i ustabilizowanego współżycia seksualnego; domu ale zarazem czułości i zrozumienia. Mężczyzna pragnie dziecka, domu i żony - kochanki oraz w równej co kobieta mierze czułości i zrozumienia.