Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści.


gratulacje-najuprzejmiejsza-forma-zawiś
julian tuwimgratulacjenajuprzejmiejszaformazawiścinajuprzejmiejsza formaforma zawiścinajuprzejmiejsza forma zawiści

Taką samą przez się działającą formą, wywołującą estetyczne zadowolenie nazywam Czystą Formą. Nie jest to więc forma pozbawiona treści, bo takiej żaden żywy stwór stworzyć nie potrafi, tylko ta w której życiowe składniki stanowią element drugorzędny.Nareszcie dokonaliśmy wspaniałego odkrycia w Dolinie; cudowny grobowiec z nietkniętymi pieczęciami; zaczekamy z otwarciem do waszego powrotu; gratulacje.Z grama korzyści, kilo zawiści.Zwykle niewinny nie sprosta nowej zawiści.Gra­tulac­je: na­jup­rzej­miej­sza for­ma zawiści.Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści.