Gratulacje: najuprzejmiejsza forma zawiści.


gratulacje-najuprzejmiejsza-forma-zawiś
julian tuwimgratulacjenajuprzejmiejszaformazawiścinajuprzejmiejsza formaforma zawiścinajuprzejmiejsza forma zawiści

Nareszcie dokonaliśmy wspaniałego odkrycia w Dolinie; cudowny grobowiec z nietkniętymi pieczęciami; zaczekamy z otwarciem do waszego powrotu; gratulacje. -Anonim
nareszcie-dokonaliśmy-wspaniałego-odkrycia-w-dolinie-cudowny-grobowiec-z-nietkniętymi-pieczęciami-zaczekamy-z-otwarciem-do-waszego-powrotu
Zwykle niewinny nie sprosta nowej zawiści. -Tacyt
zwykle-niewinny-nie-sprosta-nowej-zawiś
Gra­tulac­je: na­jup­rzej­miej­sza for­ma zawiści. -Julian Tuwim
gra­tulac­-na­jup­rzej­miej­sza-for­-zawiś
Na oburzenie moralne w większości przypadków składa się dwa procent moralności, 48 procent oburzenia i 50 procent zawiści. -Vittorio De Sica
na-oburzenie-moralne-w-większoś-przypadków-składa-ę-dwa-procent-moralnoś-48-procent-oburzenia-i-50-procent-zawiś